آشنایی با الگوریتم گوگل برت Google Bert

اگرچه خیلی ها تصور میکنند که اسم این الگوریتم واقعا Bert است. اما واقعیت چیز دیگریست. کلمه BERT در واقع مخفف Bidirectional Encoder Representations from Transformers است. احتمالا بعد از فهمیدن این موضوع ترجیح خیلی‌ها همان BERT باشد. گوگل یکی از کسانیست که همیشه بر روی توسعه پردازش زبان طبیعی(NLP) کار کرده (+).

توصیفی که گوگل از BERT می‌کند اینست که BERT یکی سیستم از پیش یاد گرفته زبان طبیعی است. اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم یعنی با یادگیری هایی که از پیش روی این الگوریتم انجام شده، میتواند زبان طبیعی را بهتر بفهمد.

درک BERT با مثالی از دنیای واقعی

اگر از گوگل بپرسید “چطور به حسابم دسترسی پیدا کنم؟” گوگل میفهمد که در این جمله منظور شما از حساب در واقع حساب بانکیتان بوده که شما ننوشتید. شاید برای گفتگو با یک انسان دیگر نیازی به اشاره به بانک نباشد، چون خودش منظور ما را میفهمد. اما اگر این جمله را به یک ماشین میگویید که البته زبان پیش فرضش هم شاید مثل ما نباشد،‌ خیلی شگفت انگیز است که نه ترجمه کلمات، بلکه منظور ما را درک کند و کلمات نگفته ما را حدس بزند.

همچنین Google BERT رابطه بین عبارات را هم میتواند یاد بگیرد و تشخیص دهد. اگر جستجوی اول شما اینست که “چگونه به حسابم دسترسی پیدا کنم” و جستجوی بعدی شما اینست که “چگونه حساب اینترنت بانک باز کنم” برت میتواند این رابطه را بفهمد و یاد بگیرد و در جستجو های دیگر استفاده کند.

جمع بندی؟

پیدایش و توسعه این گونه الگوریتم ها، دنیای تولید محتوا و هر چه از آن تاثیر میپذیرد را دگرگون می‌کند. دیگر سر و کارمان با کسی است که واقعا (زبان) ما را میفهمد. هم میتواند نگفته های ارزشمند ما را پیش بینی کند و هم گفته های بی ارزشمان را.

دیدگاهتان را بنویسید