پرش به محتوا
Home » انواع داده ها – ارجاع کننده ها (References)

انواع داده ها – ارجاع کننده ها (References)

داده های از نوع Reference، داده هایی هستند که توسط مرجعشان ارسال می شوند. در واقع اشاره گر به مکان هایی هستند که اطلاعات واقعی در آنجا ذخیره شده.

# @version ^0.3.7


struct Person:
  name: String[100]
  age: uint256


# لیست با تعداد ثابت
nums: public(uint256[10]) # باید محدود شود
myMap: public(HashMap[address, uint256])
person: public(Person)


@external
def __init__():
  # را بروز می کند self.nums[0] مقدار
  self.nums[0] = 123
  self.nums[9] = 456
  # را در آرایه در حافظه کپی میکند self.nums
  # (self.nums) متغیر ارجاع شده را بروز نمی کند 
  arr: uint256[10] = self.nums
  arr[0] = 123

  # را بروز می کند self.myMap مقدار
  self.myMap[msg.sender] = 1
  self.myMap[msg.sender] = 11

  # بروز می کند self.person مقدار
  self.person.age = 11
  self.person.name = "Vyper"
  # در حافظه کپی می شود Person ساختار
  # متغیر ارجاع شده را بروز نمی کند (self.person)
  p: Person = self.person
  p.name = "Solidity"
Solidity

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *