پرش به محتوا
Home » ثابت ها (Constant)

ثابت ها (Constant)

ثابت ها متغیرهایی هستند که امکان ویرایش شدن ندارند و مقدار آنها hard code می شود. استفاده از ثابت ها می تواند مصرف گس را کاهش دهد.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Constants {
    // یک قرارداد کد نویسی وجود دارد که ثابت ها را با حروف بزرگ می نویسند.
    address public constant MY_ADDRESS = 0x777788889999AaAAbBbbCcccddDdeeeEfFFfCcCc;
    uint public constant MY_UINT = 123;
}
Solidity

نمایش در Remix

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *