محاسبه حجم بایت کد قرارداد هوشمند با Truffle Contract Size

دانستن حجم بایت کد قرارداد هوشمند از بسیاری جوانب مهم است که در این مقاله مربوط به یکی از آنها اشاره کردیم.

حال سراغ موضوع اصلی می رویم.

چگونه حجم یک باید کد یک قرارداد هوشمند را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه حجم بایت کد نیاز به ابزار داریم. در این مقاله این کار را با truffle contract size انجام می دهیم.

چگونه حجم یک باید کد یک قرارداد هوشمند را محاسبه کنیم؟

۱- ابتدا truffle-contract-size را با دستور زیر نصب می کنیم

npm install truffle-contract-size

پلاگین را به truffle-config.js اضافه می کنیم

[“truffle-contract-size”]

دستور truffle run contract-size را اجرا می کنیم و حجم بایت تولید شده را بدست می آوریم.

ابزارها:

  • truffle-contract-size

گفت و گودیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیدگاه*

Name*

Website